Kategooria A, A2

 A kategooria - Mootorratas, mille mootori võimsus ületab 35 kilovatti või mille võimsuse ja massi suhe ületab 0,2 kilovatti kilogrammi kohta. Sümmeetrilise rataste asetusega kolmerattaline sõiduk, mille mootori võimsus ületab 15 kilovatti. A-kategooria saate omandada, kui olete vähemalt 24 aasta vanune (õpinguid võib alustada 23,5 aastaselt) ning omate vähemalt 2 aastat juhiluba mis tahes kategooria auto juhtimiseks (nt: B, C, D).

Kellel on alles esmane B-kategooria juhiluba või 2 aastat A1- kategooria juhiluba, saab asuda õppima täiendõppes A2-kategooriat.

A2 kategooria-mootorratas, mille mootori võimsus ei ületa 35 kilovatti või mille võimsuse ja massi suhe ei ületa 0,2 kilovatti kilogrammi kohta ning mis ei ole ümber ehitatud sõidukist, mille võimsus on vähemalt kaks korda nii suur.  A2-kategooria saate omandada, kui olete õpingute alguseks vähemalt 17,5 aastane ja sõitmiseks sobib 18 aastaseks. 

Kursusel keskendutakse mootorratta tundmise ja kasutamise spetsiiflistele teemadele. Teooriaõppes on rõhk kaitsliku liikluskäitumise kujundamisel, olukordade hindamisel, ohutute sõiduvõtete kujundamisel - õpitakse selgeks erisused kahe- ja neljarattalise sõiduki juhtimisel. Loomulikult tuleb teooriaeksami sooritamiseks tunda liiklusseadust ja ka teisi asjasse puutuvaid seadusi. Loengutes olulist liikusreeglite õpet ei toimu, see jääb iseseisvaks tööks. Kuna kursusel osalejal on juhiluba taskus, ei tohiks see raskusi valmistada.

Teooriaõppe maht on 10 tundi, mis koosneb tavaõppes kolmest loengust.

Sõiduõpe toimub õppeplatsil ja avatud liikluses ning see koosneb järgmistest teemadest:

Õppeplatsi teemad:

Mootorratta käsitsemine, sh kontroll enne sõidu algust, paigaltvõtt, manöövrid

Sõiduki juhtimine õppeplatsil, sh kallakult startimine, sõit jalakäija kiirusel, erinevad pööramis- ja põikeharjutused

Vahekontroll mootorratta juhtimise oskuses

Avatud liikluse teemad

Sõiduki juhtimine liikluses

Sõiduki juhtimine erioludes

Sõidupraktikat läbitakse vähemalt 10 sõidutundi