Autokool Tallinnas Kesklinnas ja Lasnamäel.
Autokool A,B kategooria.
Kõrge kvaliteet ja tulemus

OÜ DriveLux on asutatud 2010 aastal. Alates 2010 aastast on firma põhitegevuseks autojuhtide koolitamine. Koolituse aluseks on võetud mootorsõiduki juhi ettevalmistamise riiklikud õppekavad. 

Tegevusluba: 7072HTM

DriveLux OÜ   koolituste kvaliteedi tagamise alused

Üldsätted

1.1 DriveLux OÜ (edaspidi: Koolitaja) lähtub täienduskoolituse kvaliteedi tagamisel täiskasvanute koolituse seadusest, asutuse põhikirjast, õppekorralduse alustest ja teistest asutuse siseseks kasutamiseks mõeldud dokumentidest.

1.2 Koolituste läbiviimisel ja suhtlemisel juhindub Koolitaja väärtuspõhisest suhtest, avatusest, aususest ja abivalmidusest.

1.3 Koolitaja põhitegevus on A-, A2-, B - kategooria mootorsõidukijuhtide koolitamine.