Head uudised.

Huviharidus ja -tegevus, noorsootöö, sport, täienduskoolitus ja -õpe

Huviharidus ja -tegevus, noorsootöö, sport, täienduskoolitus ja -õpe Harjumaal ja Ida-Virumaal alates 01.02.2021, üle Eesti alates 03.02.2021.

Siseruumides

1) Kontaktne või kõrge viiruseleviku riskiga tegevus või treening (näiteks tantsimine, võitluskunstid, laulmine, puhkpill) on lubatud 2+2 põhimõttel.

  • Kogu tegevuse või treeningu vältel ei tohi vahetada partnerit. See tähendab, et näiteks maadlustreeningus peab kogu treeningu maadluspartner olema sama.
  • Teiste osalejate või paaridega tuleb hoida vähemalt kahemeetrist vahet.
  • Tagada tuleb, et ruumi täituvus ei oleks üle 50%.
  • Terviseamet avaldab oma kodulehel https://www.terviseamet.ee/et kontaktsete ja kõrge riskiga tegevuste ja treeningute loetelu. 

2) Mittekontaktne või madala riskiga tegevus või treening (näiteks ujumine, maalimine, klaveriõpe, keraamikaring) on lubatud  kuni 10-liikmelisele rühmale, kellele lisandub treener või juhendaja.

  • Tagatud peab olema, et ruumi täituvus ei oleks üle 50% ning ei puututa kokku teiste rühmadega.
  • Terviseamet avaldab oma kodulehel https://www.terviseamet.ee/et mittekontaktsete või madala riskiga tegevuste loetelu.

3) Lisaks võib rühmas olla kuni 11 inimest ka sellistel võistkondlikel aladel, kus esineb juhuslik kontakt ning mille riskiaste on mõnevõrra suurem kui kontaktivabadel spordialadel, kuid mitte samaväärne kontaktsete spordialadega. Näiteks puudutab see pallimänge, jäähokit.
Need alad loetakse madala riskiga alade hulka juhul, kui spordialaliit on koostanud riskide maandamise meetmed. Meetmed puudutavad näiteks treeningule eelnevaid ja järgnevaid tegevusi (ruumide ventileerimine, hajutamine, eri gruppide kokkupuudete vältimine jne). Vastavad meetmed peavad olema kooskõlas kultuuriministeeriumi juhistega ja kooskõlastatakse terviseametiga. Kui ilmneb, et riskide maandamine pole piisav või seda ei järgita, võidakse vastav spordiala liigitada terviseameti poolt kõrgema riskiga alade hulka.

Siseruumides läbiviidavate tegevuste puhul tuleb kanda maski ning tagada desinfitseerimisnõuete täitmine. Maski ei pea kandma alla 12-aastased lapsed või inimesed, kellel maski kandmine ei ole tervislikel põhjustel või tegevuse iseloomu tõttu või muid olulisi põhjuseid arvestades võimalik.

Välistingimustes

Välistingimustes on lubatud tegevus kuni 50 osalejaga, sealhulgas treener või juhendaja. Tagatud peab olema, et ei puututa kokku teiste rühmadega ning desinfitseerimisnõuete täitmine.

Piiranguid ei kohaldata riikliku õppekava järgsele tegevusele, spordialaliidu võistlussüsteemis toimuvale professionaalsele sporditegevusele, sealhulgas Eesti täiskasvanute ja noorte koondiste liikmetele ja kandidaatidele ning võistkondlike alade meistriliigade mängijatele. Samuti ei kohaldu need riigi sõjalise kaitsega ja siseturvalisusega seotud tegevustele ning erivajadustega inimeste tegevustele, sealhulgas sotsiaalse ja tööalase rehabilitatsiooni teenusele.