Esmaabi koolitus

 

Õppetöö käigus tuleb teil autokoolis läbida ka esmaabikursus, mis koosneb 16-st tunnist auditoorsest tööst. Nimetatud kursuse peate läbima kas meie autokoolis või iseseisvalt mingis muus ettevõttes või asutuses, kellel on selleks vastav luba. Tähtis on, et kursus oleks läbitud vastavalt programmile, mis on ette nähtud „B“ kategooria sõidukijuhtidele juhiloa saamiseks.

 

ÕPPEKAVA

1.     Eriti sagedased  vigastused  liiklusõnnetuste puhul  ja nende dignoosimine.  Prognoositavad ohud kannatanule ja abiandjale ja nende vältimisviisid.    1 tund
2.     Kannatanu  üldseisundi hinnang. Inimese anatoomia ja füsioloogia alused. Kannatanu  päästmine otsesest ohust.   1 tund
3.     Esmaabi  haavamise ja verejooksu puhul.  Sisemine, väline, arteriaalne  ja venoosne verejooks, sümptomid.
Luumurrud: liigid ja tunnused. Esmaabiosutamise viisid luumurde puhul.
  1 tund
4.     Shokk – põhjused, kliinilised ilmingud. Shokivastaste abinõude kompleks.   1 tund
5.     Pea- ja lülisamba traumad; esmaabi osutamise viisid. Teadvuseta kannatanu, põhjused, esmaabi osutamine.   2 tundi
6.     Hulgivigastused; esmaabi osutamise taktika.   1 tund
7.     Esmaabi osutamine termiliste ja keemiliste põletuste, liigjahtumise ja külmetuste puhul.   1 tund
8.     Psühhilised häired autoõnnetuste puhul. Esmaabi kannatanule ebaadekvaatsuse seisundis.
Ägedad, eluohtlikud terapeutilised seisundid – klinilised tunnused, esmaabi.
  2 tundi
9.     Kliiniline surm.Elustamine.   1 tund
10. Praktiliste oskuste omandamine: reanimeerimisvõttete oskused, lämbumisohu kõrvaldamine, välispidise verejooksu peatamine, haavate sidumine,lahaste paigaldamine. Kannatanu väljapäästmine autost.
Autoapteegi koostis ja kasutamine
  5 tundi
11. Teadmiste ja oskuste kontroll (eksam).    

 

ETTEVÕTTES ESMAABIANDJATE VÄLJAÕPPEKURSUSE 16-TUNNINE ÕPPEKAVA

Teema, sisu

1. Sissejuhatus

 • Esmaabi olemus;
 • kannatanu seisundi hindamine, inimese anatoomia ja füsioloogia alused;
 • esmaabi andmise taktika, kannatanu  päästmine otsesest ohust;
 • prognoositavad ohud kannatanule ja abiandjale ja nende vältimisviisid.

2. Elustamine

 • Kliiniline surm, elustamine
 • uppunu elustamine;
 • elustamine elektriga seotud õnnetuste ja südameinfarkti korral;
 • võõrkeha eemaldamine hingamisteedest;
 • esmaabi osutamine ajukahjustuse korral.

3. Välised verejooksud ja šokk

 • Esmaabi  verejooksu puhul;
 • sisemine, väline, arteriaalne  ja venoosne verejooks, sümptomid;
 • verejooksu peatamise võtted;
 • šoki olemus ja selle kliinilised ilmingud; šokivastaste abinõude kompleks.

4. Haavad

 • Haavade teke;
 • sidumise tehnika ja reeglid;
 • kolmnurkrätiku kasutamine;
 • praktiliste oskuste omandamine sidumisel.

5. Traumad ja luumurrud

 • Lahtiste ja kinniste luumurdude iseloomustus;
 • luumurdudega kaasnevad ohud;
 • liigesetraumad (nihestused, nikastused, põrutused); lahastamise viisid.

6. Mürgistused, söövitused, põletused, külmakahjustused

7. Kursuse omandamise kontroll

 • Teoreetiliste teadmiste ja praktiliste oskuste kontrollimine testide abil.


ETTEVÕTTES ESMAABIANDJATE TÄIENDÕPPEKURSUSE 6-TUNNINE ÕPPEKAVA

Ülevaade sellest, mis oli varem õpitud, ja esmaabis toimunud muutuste põhjalikum väljatoomine järgmistel teemadel:

 • kannatanu seisundi hindamine, esmaabi andmise taktika, prognoositavad ohud kannatanule ja abiandjale ja nende vältimisviisid.
 • elustamine ja muutused selle läbiviimises

kliiniline surm, elustamine

 • välised verejooksud ja šokk

esmaabi verejooksu puhul ja muutused selle läbiviimises

verejooksu peatamise võtted

šokivastaste abinõude kompleks

 • haavad, traumad ja luumurrud

esmaabi ja muutused selle läbiviimises

 • mürgistused, söövitused, põletused, külmakahjustused

esmaabi ja muutused selle läbiviimises