Учебные программы

Kui õpilane on täitnud kõiki nõuded ja on edukalt sooritanud kooli teooria ja sõidu eksamid autokool väljastab kooli lõpetamise tunnistuse.

Koolitaja omab vastava kvalifikatsiooni taseme kutsetunnistust, samuti valdkonna kogemust, osaleb pidevalt täiendkoolitustel, ning tõstab oma kvalifikatsiooni taset.

DriveLux OÜ-le on Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt väljastatud tegevusload mootorsõidukijuhtide koolitamiseks kategooriates A, A2 ja B (ministri 27.06.2013 käskkiri nr 327; kantsleri 10.05.2018 käskkiri nr 113 ja kantsleri 01.09.2017 käskkiri nr 163).