Autokool

Autokool DriveLux loodi 2010. Aastal. Kahe ja poole tegutsemisaasta jooksul on paljud siinsed õppurid omandanud sõidukijuhtimisoskuse ning saanud juhiload. Meie autokoolil on isiklik kaasaegsete autode park, kuhu  kuuluvad sellised margid nagu näiteks Mazda 6, Toyota Corolla, Skoda Superb.

Autokooli DriveLux põhieesmärgiks on õpetamise kõrge kvaliteedi tagamine ja täielik pühendumine oma tööle ning seda taskukohase tasu eest!

Autokool pakub ka täielikku põhi- ja lisateenuste komplekti.

Õppetöö autokoolis DriveLux koosneb teoorialoengutest ja praktilistest õppesõitudest. Õppetöös osalejad saavad paindlikult kombineerida nii TEOORIA kui PRAKTIKA.

TEOREETILINE ÕPPETÖÖ

  • Liikluseeskirjad
  • Esmaabi andmine
  • Ohutu liiklemise alused
  • Sõiduki ehitus ja tehniline hooldus

Programm näeb ette osalemist 32 teoreetilises õppetunnis. Nendes tundides läbivad õppurid ettevalmistuse programmiga ettenähtud teemade ulatuses, mis on lülitatud ka ARK-i eksamiküsimustesse. 

Autokool tegeleb „B“ kategooria autojuhtide ettevalmistamisega.

Autokoolis on tundide läbiviimiseks olemas õppeklassid, mis on varustatud õppetööks vajalike vahenditega.

Meie autokooli  eeliseks on  õpetamise kõrge tase. DriveLux – individuaalne lähenemine igale õppurile. Nii õpetajad kui ka instruktorid püüavad teha oma tööd nii, et meie õppurid oleksid alati tulemustega rahul. Meie asjatundlikud ja kannatlikud sõiduõpetajad tegelevad uute juhtidega spetsiaalselt varustatud õppesõiduplatsil. Teooriatunde viivad läbi kogenud liikluseeskirjade tundjad.

Autokool DriveLux vastab täielikult kaasaegse autokooli nõuetele. Kõik õpetajad on oma ala kvalifitseeritud spetsialistid. Autokoolis töötavad tootmisõpetuse meistrid on läbinud kogu vajaliku ettevalmistuse ning omavad vastavaid litsentse. Õppetöö pikkus on alates 1,5 kuust, selle aja jooksul valmistavad kogenud ja kõrge kvalifikatsiooniga õpetajad õppuri ette „B“ kategooria juhiloa saamise eksamiks. Autokoolis osutatakse samuti teenust neile, kelle juhtimisoskused ja vilumused on hääbunud ja liikluseeskirjade tundmine ununenud. Paindlik õppetöö graafik meie autokoolis võimaldab tundides osaleda ka tiheda töögraafikuga inimestel.            

Õppetunnid sisaldavad veel praktilist sõidukijuhtimist nii õppesõiduplatsil kui linnatänavatel.

Praktilisi sõidutunde viivad läbi kõrge kvalifikatsiooni ja suure töökogemusega sõiduõpetajad.

Autokool — ainus õige võimalus juhilubade omandamiseks. 
Head autojuhtimise kursused — põhiline tegur avariide vältimiseks ja turvalise juhtimisoskuse tagamiseks. Õppimine autokoolis paneb aluse juhtimisvilumusele ja harjumustele, võimaldab värskel juhil tunda end teel liigeldes kindlalt ja aitab täiustada teie juhtimisstiili. Lisaks kindlustunde andmisele võimaldab autokool ka kainelt oma võimeid hinnata, vältida avariiolukordi ja saada hakkama kaasliiklejate põhjustatud ohtlikes situatsioonides.