Libedasõit

Autojuhtimine talvisel ajal – õppetöö viimane, kohustuslik aste autokoolis, mis on vajalik esmaste lubade väljavahetamiseks püsivate juhilubade vastu. Algaja autojuht peab läbima autojuhtimise kursuse talvisel ajal 2 aasta jooksul alates esmase juhiloa väljastamisest.

Pärast kahe aasta möödumist esmase juhiloa kättesaamisest kaotab nimetatud juhiluba oma kehtivuse ja uuendamisele ei kuulu! Sellises situatsioonis on veel aega 1 aasta, et läbida koolituse  viimane aste – autojuhtimine talvetingimustes, kuid teedel te sõita enam ei tohi, kuni pole läbitud lõpukursus autokoolis ning vahetatud esmased ajutised juhiload püsivate lubade vastu.

Autokool DriveLux viib libedasõidu koolitust läbi aastaringselt (sooja ilmaga toimuvad kursused spetsiaalselt varustatud platsil, mis imiteerib libedat teed mis tahes aastaajal).

Täpsemat infot libedasõidukoolituse kohta saate telefonil +372 53-308-063 või meili teel aadressil autokooldrivelux@gmail.com, samuti osas „Uued grupid“. Infot kursuse maksumuse kohta saab vaadata osas „Hinnad“.  Meie aadress: Pinna tn 21 (Kotka kaupluse hoone), Tallinn. Vt osa  "Kontaktid".